Polityka prywatności i cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN | COOKIE

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego: platinumevent.pl

Administratorem danych osobowych w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest firma: Event For You Franciszek Siwek z siedzibą w Chomęcicach (62-052), ul. Polna 32, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 777-33- 17-837, REGON 380011331, stawiający osobiście 

  1. DEFINICJA POJĘĆ
  1. Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: http://platinumevent.pl/
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronach serwisu. Ponadto, serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: imię nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu mailowego: kontakt@platinumevent.pl

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami. 

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

3. POLITYKA COOKIE

W Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies i Google Analytics. , w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie oraz w celu optymalizacji naszych usług. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami. 

Stosowanie Cookies

Administrator danych może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) Klienta/Uczestnika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, zwana dalej: Prawem Telekomunikacyjnym) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika pliki cookies jest EventForYou. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422, ze zm.) oraz ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135, ze zm.).

Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu internetowego, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Klientów/Uczestników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta/Uczestnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. Udoskonalenia Serwisu internetowego, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego;

c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d. Utrzymania sesji Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Uczestnik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego, zarówno przez Administratora danych jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

Rodzaje plików Cookies

1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:

2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu internetowego;

3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Uczestnika i służą do zapamiętania wybranych przez Klienta/Uczestnika ustawień i personalizacji interfejsu Klienta/Uczestnika;

4. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji o

sposobie korzystania z Serwisu internetowego oraz dostarczanie Klientom/Uczestnikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Klientów/Uczestników.

Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Klient/Uczestnik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu internetowego.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
  2. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
  3. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
  4. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.